Shops 寵物服務
Shops 好去處
Shops 商店

新春寵物盆菜宴

適合寵物類型
 • 貓貓
 • 狗狗
詳細資料

新年就到啦~新年除咗要行大運,仲有一件必做嘅事就係食盆菜!今年龍年我哋準備咗一個特備賀年活動俾大家,隆重介紹「新春寵物盆菜宴」!到時可以同愛寵一齊喺好Chill嘅露營環境下食開年飯~愛寵仲可以享用新春盆菜團圓鍋,大飽口福過肥年!仲會有攝影師幫愛寵影靚相,名額有限!

 

新春寵物盆菜宴:

日期:2月13日(星期二,大年初四)

時間:14:00 - 16:30

地點:新蒲崗Rest Top City Camping(新蒲崗五芳街緯綸工業大廈13樓C&D)

歡迎貓狗出席活動~


優惠價:

人類探索家:HK$188/每人(原價:HK$238)
寵物探索家:HK$120/每位(原價:HK$188)

 

内容:

 • 寵物盆菜宴
 • 寵物打卡區
 • 設攝影師在場拍攝
 • 每位寵物均可獲得寵物盆菜及Cupcake一份
 • 每人均可獲手搖飲品一杯及紙包飲品一包
 • 每位寵物可獲精美禮品包一份

 

寵物盆菜成分:凍乾雞肉、蝦、肉丸、西蘭花、甘荀

寵物Cupcake成分:雞肉、雞蛋、南瓜、淮山、麵粉

條款和細則

活動條款及細則:

 • 是次活動名額有限,以先到先得形式分配,額滿即止。
 • 參加者需按照購票門票數量出席活動,不設即場購買門票。
 • 參加者於活動當日需出示有效之訂單確認電郵出席活動,禮品會按電郵上之門票數量派發。
 • 食品均由供應商提供,其相關質素一概由供應商負責。
 • 如寵物有任何食物敏感或慢性疾病,參加者應自行判斷是否適合參加相關活動。如寵物出席活動後有任何不適,PET-A-HOOD 恕不負責。
 • 顧寵物及人,為了場內所有人士及寵物安全,請妥善管束寵物並恰當地控制其行為,以免對其他人或寵物造成滋擾或傷害。
 • 如因飼主疏忽導致寵物發生意外事故,主人須承擔一切責任。
 • 為了所有寵物都能在衞生及舒適的空間參與活動,寵物如在場排泄後,請自行清理其排泄物及保持場地衛生。
 • 請保持場內整潔及善待場內設施。
 • 寵物必須已接種預防狂犬病疫苗,所有寵物必須已接種常見傳染病的疫苗。
 • 因安全理由,請為寵物牽繩及注意安全。
 • PET-A-HOOD及Rest Top City Camping恕不承擔任何參加者及其寵物於活動當日所發生之任何意外或受傷的責任。
 • 如遇上其他會影響活動進行的天氣情況,如狂風暴雨等,由主辦單位作最後決定,並會以電話/電郵或手機應月程式推送訊息於活動時間前兩小時通知參加者。如當日活動取消,活動將會延期進行,惟報名費用不設退還。
 • 參加者出席活動即表示授權PET-A-HOOD拍攝及保留參加者及其寵物的肖像、姓名、聲線及外貌,以製作成相片、聲音、錄像及多媒體錄像(統稱為「錄像」),並可永久地於任何地方、現時或日後的任何媒體使用該錄像作為推廣、交易或其他目的。參加者須明白及同意本會將不會就使用該錄像而支付任何費用或其他賠償。
 • 所有圖片只供參考。
 • 如有任何更改,恕不另行通知,PET-A-HOOD保留活動之最終決定權。

PET-A-HOOD條款及細則

 • PET-A-HOOD並非商品或服務的賣方或供應商。
 • PET-A-HOOD負責管理網站、安排訂單處理過程及完成提供閣下透過PET-A-HOOD購買的商品或服務。有關於產品質素及送貨安排,將由產品提供之商戶全權負責。
 • 透過PET-A-HOOD購買的商品或服務須受商戶的條款及細則約束。對銷售及處理索賠或服務因閣下與商戶之間的合約引起的任何其他問題是商戶的責任。
 • 訂單付款後,服務將以用戶輸入的資料作安排,而不作另行通知。
 • 產品圖像由商戶提供。只供參考。
 • 訂單一旦成立,即視為最終確認,不得取消或退款。
 • PET-A-HOOD保留隨時修改或修訂此政策的權利,並不作事先通知。任何對此政策的更改都會在PET-A-HOOD網站上公佈。
 • 凡於PET-A-HOOD網站下單,即代表您確認已閱讀並瞭解這些條款和細則,並同意受其約束。
聯絡我們
訂閱我們

訂閱用戶可接收最新消息,商店和享受到隱藏優惠。
點擊「訂閱」即代表你同意我們的條款和細則私隱政策

© 2021 - 2024 PET-A-HOOD. 版權所有

;